Aktualności, ogłoszenia

Zarządzenie Nr 10/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II we Florynce

z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II we Florynce.

 

   Na podstawie § 1a ust. 1 pkt 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859 i 1870)

zarządza się, co następuje:

&1.

 1. Do 24 grudnia 2020 r. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I – VIII szkoły  podstawowej.
 2. W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły zgodnie z § 1 ust.1, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

&2.

 1. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 30 minut.
 2. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 3. Poszczególne zajęcia są realizowane zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych.
 4. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, organizuje się nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

&3.

 1. Ustala się zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji  tych zajęć:

        1) zajęcia muszą być odnotowane w dzienniku zajęć,
        2) nauczyciel potrafi udokumentować materiały przesłane uczniom,
        3) weryfikacja odbytych zajęć przez administratora na platformie Office 365.

&4.

         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Strytyńska

Dyrektor Szkoły

 

 1. Na lekcje dołączaj punktualnie. 
 2. Jeśli masz problem z kamerką lub mikrofonem zgłoś to na początku lekcji. 
 3. Zadania odrabiaj na bieżąco (tak samo jak podczas nauki stacjonarnej). Nauczyciele nie będą Cię prosić o odsyłanie zaległych zadań, czy prac. 
 4. Pamiętaj: „Teams” to szkolna platforma edukacyjna. Używaj jej do celów edukacyjnych. 
 5. Gdy masz problem z internetem i nie możesz się zalogować, zostaw informację o próbie dołączenia do spotkania. Staraj się połączyć w dalszym ciągu. 
 6. O planowanej nieobecności na lekcji poinformuj wychowawcę. 
 7. Gdy nie ma Cię na lekcji, Twoim obowiązkiem jest nadrobienie braków. 
 8. W trakcie zajęć nie prowadź rozmów z kolegami czatach. Pamiętaj, to co tu wpiszesz, zostaje. 
 9. Wykorzystuj przerwy między kolejnymi zajęciami na to, by odejść od komputera. Możesz zrobić kilka ćwiczeń, które wpłyną korzystnie na Twój kręgosłup (nie siedź przed komputerem bez przerw). 
 10. Postaraj się skoncentrować maksymalnie podczas lekcji. To co zapamiętasz, pozwoli Ci skrócić czas nauki.  
 11. Zadania lub inne prace przesyłaj Teams / adres e-mail. 
 12. Odpowiedź ustna (włączona kamerka i mikrofon). 
 13. Sprawdzian (włączona kamerka i mikrofon). 
 14. Zdalna lekcja trwa min.30 minut. Nauczyciel rozpoczyna i kończy lekcję. 

 

Zarządzenie Nr 9/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II we Florynce

z dnia 05 listopada 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II we Florynce.

 

   Na podstawie § 1a ust. 1 pkt 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859 i 1870)

zarządza się, co następuje:

&1.

 1. Od dnia 09 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej.
 2. Do 29 listopada 2020 r. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej.
 3. W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły zgodnie z § 1 ust.1, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

&2.

 1. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 30 minut.
 2. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 3. Poszczególne zajęcia są realizowane zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych.
 4. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, organizuje się nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

&3.

 1. Ustala się zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji  tych zajęć:

        1) zajęcia muszą być odnotowane w dzienniku zajęć,
        2) nauczyciel potrafi udokumentować materiały przesłane uczniom,
        3) weryfikacja odbytych zajęć przez administratora na platformie Office 365.

&4.

         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Strytyńska

Dyrektor Szkoły

 

 

16 października 1978 r. kardynał Karol Wojtyła, abp metropolita krakowski, został wybrany na 264. następcę św. Piotra i przyjął imię Jan Paweł II. Był to pierwszy od 1522 r. wybór na papieża kardynała spoza Włoch.

 W rocznicę tego dnia wracają wspomnienia: biały dym, który pojawił się na dachu Kaplicy Sykstyńskiej czy pierwsze słowa nowego papieża: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi", które stały się zapowiedzią nowego nurtu w Kościele - prawdziwego otwarcia na człowieka. Jak przyznają znawcy - to był najbardziej charyzmatyczny pontyfikat w historii. 

POWSPOMINAJMY RAZEM...

 Święty JAN PAWEŁ II

 

Jeśli nie wiesz jak zalogować się do dziennika,
kliknij tutaj

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Formularz logowania

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II we Florynce

Florynka 64
33-332 Florynka
tel. (fax) 18 447 16 22

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.